Buscador

Dr. Agustí Pedro i Pons (1898 - 1971)

Agustí Pedro i Pons estudia la carrera de Medicina com alumne lliure a la Universitat de Barcelona. Llicenciat l’any 1919, comença immediatament a preparar les oposicions a catedràtic de Patologia Mèdica. Als 28 anys d’edat, guanya una de les càtedres de la Facultat de Barcelona al mateix temps que passa a dirigir aquest servei a l’Hospital Clínic.
Aquí, crea una escola de Medicina Interna molt notable de la que han sortit catedràtics i caps dels departaments de Medicina de molts hospitals espanyols. Té la seva màxima projecció amb la publicació del Tratado de Patologia y Clínica Mèdica, sis volums en els que hi participen tots els seus col·laboradors. Durant 30 anys, aquesta és obra d’estudi i referència de la matèria.
Ha estat un metge d’una grandíssima capacitat, un clínic extraordinari, conferenciant brillant, virtuós de la docència, motivador de tots els seus deixebles i col·laboradors, divulgador rigorós dels seus coneixements en publicacions, llibres i monografies que han tingut una gran difusió. La magnitud de la seva obra ha estat molt relacionada amb la gran quantitat de deixebles i col·laboradors que té i que converteixen el seu servei en un centre hospitalari de referència. Entre els seus deixebles més destacats, cal destacar Pere Farreras, Círil Rozman, Màrius Foz, Jordi Gras, Manel Ribas i Mundó, Soledat Woessner i molts d’altres.
El 1943, juntament amb el catedràtic de Psiquiatria, Ramon Sarró Burbano, funda la revista Medicina Clínica. Durant molts anys, presideix l’Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i Balears i la Reial Acadèmia de Medicina de Barcelona. El maig de 1968, quan es jubila de la càtedra, s'incorpora a l’Hospital de la Vall d’Hebrón com a cap del Departament de Medicina Interna i exerceix el càrrec fins a la seva mort.

No hay comentarios:

Publicar un comentario